Oude Bornhof - Herenhuizen

  • Algemeen

In de Oude Bornhof staat een geel huis waar rond 1300 een man genaamd Borro woonde die zich ontfermde over de oudere bevolking van Zutphen. Hij was een Kanunnik van de Sint Walburgius kerk.   Borro was een rijke man en stelde zijn huis en bezittingen ter beschikking om ouderen hier hun laatste levensdagen te slijten. De ouderen moesten wel al hun bezittingen af staan aan het huis. Tot het eind van de 19e eeuw werd het geld over de stad verdeeld. Daarna werden er meerderen huizen gebouwd, ontstond het hofje en werd het een soort bejaardenhof. Tegenwoordig is de Oude Bornhof een prachtig groen hofje waar je iedereen vooraan kan wonen. Op mooie dagen heerlijk op een bankje van het mooie weer kunt genieten.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het